Koning oor alles en almal

Die Koninkryk van God

  • Voorkoms in die Bybel

    68 keer

Koninkryk van God

Baie mense beskou die Koninkry va God as iets wat eers sal plaasvind aan die einde van tye; of met die wederkoms van Jesus Christus.

Dat die Koninkryk inderdaad finaal gevestig sal word by die wederkoms van Christus, is inderdaad waar.

Maar dit is belangrik om te besef dat Jesus nie in die eerste plek gekom het vir my persoonlike verlossing nie - dit natuurlik ook! Maar Jesus se koms was in die eerste plek om die Koninkryk van God te kom vestig. Dié realiteit het uiteraard ook verlossing vir ons bewerkstellig.

Jesus se koms, 2,000+ jaar gelede was 'n keerpunt in die wêreld se geskiedenis. Alles wat God deur die profete beloof het oor die "nuwe wêreld" wat sal aanbreek wanneer die Messias sal kom, is in Jesus vervul. En as ons die Ou Testament bestudeer, is dit duidelik dt dit nie net oor die verlossing van mense gaan nie, maar oor 'n nuwe Koninkryk waar God inderdaad in beheer is. 'n Koninkryk wat op ander beginsels funksioneer as dié van die destydse wêreld - en natuurlik van die wêreldse beginsels deru alle eeue. Beginsels soos dié wat ons in die Bergpredikasie hoor. 'n Koninkryk wat aangebreek het deur die paradoksale kruisiging van Jesus, en nié deur oorlog en wapens nie.

Juis hierdie feit het dit so moeilik gemaak vir die Jode om dit te wou glo, want dis wat hulle verwag het - 'n Messias wat met mag en geweld die onderdrukkende wêreldse magte - die Romeinse Ryk - vir eens en vir altyd sou kom oorwin. Selfs op die laat stadium, net voor Jesus se hemelvaart (Hand 1), vra selfs die dissipels of dit nou die tyd is dat "die oorwinning oor die Romeinse Ryk" sou plaasvind. Selfs toe, het hulle nog nasionalsitiese daarna gekyk en nie die baie groter prentjie daarvan besef nie.

In talle gesprekke wat Jesus gevoer het, het Hy aangedui dat die Koninkryk inderdaad aangebreek het (Luk 17:21, Matt 12:28 ens.).

Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.

Die Bybel: NAV. (1998). (Mat 11:12)


Geskep deur  Mfundisi Consultants  (t/a ComputerNet) | Ⓒ NG Kerk Graskop 2016-2019